Rökning orsakar miljöföroreningar genom att släppa ut giftiga luftföroreningar i atmosfären. Cigarettstumparna stör också miljön och de giftiga kemikalierna i tvålen kvarstår i jordar och vattenvägar och orsakar därför mark- och vattenföroreningar. Det är även väldokumenterat att Djur och växter som kommer i kontakt eller absorberar de giftiga ämnena från cigarettresterna påverkas också.

Vanligt fokuserar studier endast på effekterna hos rökning på människokroppen. Många misslyckas med att titta på den kritiska aspekten som gäller hur det skadar miljön. Här är diskussionerna om den allvarliga inverkan av cigarettrökning på människors hälsa och miljön.