Ekocentrum.nu

Vaping ur ett miljöperspektiv

Beslutsfattare och forskarsamhället förstår ännu inte effekterna av dessa relativt produkter på marknaden, men gör klart att vi måste ta deras användning och återvinning på större allvar medan de är tillgängliga för konsumenterna. Studier kring dess hälsoeffekter för människor har redan gjorts i viss omfattning. Däremot behövs mer studier kring vapings eventuella påverkan på miljön. Det är dock fastställt att rökning släpper ut mycket mer toxiska hälsofarliga kemikalier jämfört med den ånga som produceras av vaping.

Miljöfara med e-cigaretter

Miljöfaran vid vaping kan istället handla mer om behållarna som används vid viss typ av e-cigaretter. Främst så kallade podsystem som använder sig av vätskebehållare gjorda i plast som slängs mellan olika doseringar. Metallen som används för e-cigaretterna måste även återvändas i närmast miljöstation. Det är även viktigt att man har koll på att förbrukade behållare slängs i rätt plastkontainer i samband med återvinning.

Ett sätt att hålla koll på vilka typer av produkter du handlar är att hålla utkik efter CE-märkning på vapingutrustningen du köper. Du kan köpa e-cigaretter med CE-märkning hos Vapehuset.se som är en pålitlig distributör av vapingutrustning. Att produkten är CE-märkt innebär att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Detta är väldigt viktigt att uppmärksamma när du köper e-cigaretter på nätet eller i butik.

E-juiceflaskor ger mindre spill

En stor fördel med vaping jämfört med traditionell rökning är att man vid användande av e-juice kan minska spillet av material då e-juicer i större behållare kan användas under en mycket längre tidsperiod. Flaskorna som är gjorda i plast kan återvinnas och slängs väldigt sällan ute i naturen jämfört med vanliga cigarettstumpar.

Tobaksodling miljöansvar

Tobaksodling innebär vanligtvis betydande användning av kemikalier. Detta inkluderar bekämpningsmedel, gödselmedel och tillväxtregulatorer. Vanligtvis påverkar dessa kemikalier vattenkällor till följd av avströmning från tobaksodlingsområden. Läs mer om detta från WHO rapporter.

Det är även vanligt förekommande inom forskningen att tobaksgrödor tappar marknäringsämnen genom att ta upp mer kväve, fosfor och kalium än andra större grödor. Hälsoeffekterna av exponering för tobaksrök inom miljön inkluderar lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Exponering för restkemikalier i miljöer där rökning har ägt rum kan även det ha drastiska effekter på människohälsan trots att man inte undersökt det i lika stor omfattning.

Röknings påverkan på miljön

Rökning orsakar miljöföroreningar genom att släppa ut giftiga luftföroreningar i atmosfären. Cigarettstumparna stör också miljön och de giftiga kemikalierna i tvålen kvarstår i jordar och vattenvägar och orsakar därför mark- och vattenföroreningar. Det är även väldokumenterat att Djur och växter som kommer i kontakt eller absorberar de giftiga ämnena från cigarettresterna påverkas också.

Vanligt fokuserar studier endast på effekterna hos rökning på människokroppen. Många misslyckas med att titta på den kritiska aspekten som gäller hur det skadar miljön. Här är diskussionerna om den allvarliga inverkan av cigarettrökning på människors hälsa och miljön.

Upphovsrätt © 2024 Ekocentrum.nu

Tema av Anders NorenUpp ↑